İMAR HUKUKU MEVZUATI KİTABI SORULU - CEVAPLI

İMAR HUKUKU MEVZUATI KİTABI SORULU - CEVAPLI

FaceBook ta paylaş Google Plus
Ürün Kodu: 1

CEMAL BAĞ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMEKLİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

İZSU YÖNETİM KURULU ESKİ ÜYESİ

 

EN SON DEĞİŞİKLER İLE

AÇIKLAMALI YORUMLU YARGI KARARLARI

KANUNLAR YÖNETMELİKLER GENELGELER İLAVELİ

 

SORULU-CEVAPLI

 İMAR HUKUKU MEVZUATI

(İMAR KANUNU-YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU)

Kitabımız;  imarla ilgili üç temel kanun olan, 3194  Sayılı İmar Kanunu,  4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun(Kentsel Dönüşüm) esas alınarak, SORULU-CEVAPLI  Açıklamalı, Yorumlu  ve her cevabın altına ilgili Yargı kararları konularak hazırlanmıştır.

Bu Kanunların çıkıştaki temel amaçları:

3194 İMAR KANUN  AMACI:   Madde 1 - Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

4708 SAYILI YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN AMACI; Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN(KENTSEL DÖÇNÜŞÜM) AMACI; MADDE 1-  Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Bu ürüne ait tüm numaralar stokda mevcuttur.