5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KİTABI

5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KİTABI

FaceBook ta paylaş Google Plus
Ürün Kodu: 2

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun Genel Gerekçesi

AÇIKLAMALI UYGULAMALI VE İÇTİHATLİ

 

Kamu malî yönetim sistemimizi yeniden düzenleyen bu Kanun ile bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Kitabın hazırlanmasında önce Kanunun genel gerekçesine ve Kanun metnine yer verilmiş, daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınmış ve açıklanmıştır. Ayrıca madde açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine ve yargı kararlarına yer verilmiştir.

 

Genel Hükümler

Kamu Maliyesi

Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları

Kamu İdare Bütçeleri

Genel Hükümler

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

Bütçelerin Uygulama Esasları

Harcama Yapılması

Gelirlerin Toplanması

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap

Taşınır ve Taşınmazlar

Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler

Kamu Hesapları

Malî İstatistikler

İç Kontrol Sistemi

Dış Denetim

Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler,

Geçici Maddeler ve Yürürlük

 

83 Maddeden oluşuyor. Her madde altında açıklama ve gerekçeleri bulunmakta ve yargı kararları işlenmiş bulunmaktadır.

 

Erdoğan DEDEDOĞLU

Sayıştay Uzman Denetçisi

Kamu Yönetimi Uzmanı

 

 

1600 sayfa 1 yıllık E-Dergi aboneliği hediyemiz

1 yıllık ücretsiz danışmanlık toplu alımlarda indirim yapılır. 

Bu ürüne ait tüm numaralar stokda mevcuttur.